FP Lider | PŁYTY DROGOWE
FP Lider | PŁYTY AŻUROWE JOMB
FP Lider | PŁYTY AŻUROWE EKO
FP Lider - realizacje i referencje
FP Lider - dane kontaktowe
Płyty drogowe producent

FP LIDER - PŁYTY DROGOWE


www.plytydrogowe.pl

www.muryoporowe.pl

www.belkibetonowe.pl

sztapla płyt drogowych
płyty drogowe
płyta drogowa 300x150x15cm
wymiary płyt drogowych
produkcja płyt drogowych
płyta drogowa

Montaż: Płyty drogowe należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu z piasku, wolnym od kamieni.

W każdej płycie drogowej zagnieżdżone są 4 uchwyty montażowe.


Minimalne zamówienie: 24szt. płyt drogowych o wymiarach 300x100x15cm lub 15szt. płyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm


Cena: zależy od ilości i miejsca dostawy (wycena tylko poprzez wypełnienie formularza "zapytanie ofertowe"dostępnego w dziale kontakt)

 

! Oferujemy płyty drogowe tylko loco odbiorca, nie oferujemy rozładunku na miejscu, nie układamy płyt.


! Oferujemy tylko nowe elementy, nie posiadamy w ofercie płyt drogowych używanych.


! Nie dzierżawimy, nie wypożyczamy i nie odkupujemy płyt po zakończeniu inwestycji.

Płyty drogowe - betonowe

Nazwa wyrobu: Prefabrykowana żelbetowa płyta drogowa.


Przeznaczenie i zakres stosowania: Prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do tymczasowych nawierzchni drogowych.


Cechy techniczne wyrobu:

  

  • Kształt: prostopadłościan
  • Wymiary płyt drogowych: 300x100cmx15cm, 300x150x15cm, 300x100x18cm, 300x100x20cm, 300x150x20cm, 300x150x18cm
  • Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369
  • Zbrojenie: dwie siatki, stal A III (główne), stal A III (pozostałe), łącznie nie mniej niż 9,40kg/m2
  • Klasa betonu użytego do produkcji płyty drogowej: C25/30, C30/37 i wyższe. Na zamówienie W8 F150.
  • Wytrzymałość: 50kN/m2 oraz 120kN na oś - różne wytrzymałości zależnie od potrzeb dobieramy zbrojenie i beton do płyt na specjalne przeznaczenie.

Płyty są produkowane w oparciu o dokumentację techniczną.

rozładunek płyt drogowych