FP Lider | PŁYTY DROGOWE
FP Lider | PŁYTY AŻUROWE JOMB
FP Lider | PŁYTY AŻUROWE EKO
FP Lider - realizacje i referencje
FP Lider - dane kontaktowe
Płyty drogowe producent

FP LIDER - PŁYTY DROGOWE


www.plytydrogowe.pl

www.muryoporowe.pl

www.belkibetonowe.pl

płyta ażurowa jomb
płyta ażurowa jomb

Montaż: Płyty IOMB należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu z piasku, wolnym od kamieni dużymi otworami do dołu.


Płyta ażurowa IOMB waży ok. 170kg


Minimalne zamówienie: 136szt.


Cena: zależy od ilości i miejsca dostawy (wycena tylko poprzez wypełnienie formularza "zapytanie ofertowe"dostępnego w dziale kontakt)

 

! Oferujemy płyty ażurowe tylko loco odbiorca, nie oferujemy rozładunku na miejscu, nie układamy płyt.


! Oferujemy tylko nowe elementy, nie posiadamy w ofercie płyt używanych.


! Nie dzierżawimy, nie wypożyczamy i nie odkupujemy płyt po zakończeniu inwestycji.

Płyty ażurowe

Nazwa wyrobu: Prefabrykowana żelbetowa płyta drogowa ażurowa JOMB. (znana również jako płyta IOMB, JUMBO, YOMB, JUMBA)


Przeznaczenie i zakres stosowania: Prefabrykowany element żelbetowy przeznaczony do tymczasowych nawierzchni drogowych.


Cechy techniczne wyrobu:

  

  • Kształt: prostopadłościan
  • Wymiary: 100x75cmx12cm
  • Odchyłki wymiarowe: wg PN-EN 13369
  • Zbrojenie: dwie siatki, pręty x6mm
  • Klasa betonu użytego do produkcji płyty ażurowej: C25/30
  • Wytrzymałość: 50kN (odcisk koła 30x56cm)


Płyty są produkowane w oparciu o dokumentację techniczną.

płyty ażurowe
płyty jomb